krioterapiaaa
Wpływ zimna na Nasz organizm – Krioterapia i regeneracja po treningu
Sierpień 18, 2016
trening pylometryczny
Tajemnica szybkości – trening plyometryczny ( dynamiczny )
Grudzień 18, 2016

Hipoksja – co to jest i do czego jest potrzebna

popek w masce xd

 

 

Hipoksja to niedobór tlenu w tkankach powstający w wyniku zmniejszonej dyfuzji tlenu w płucach (hipoksja hipoksemiczna) lub zaburzenia transportu tlenu przez krew do tkanek (hipoksja ischemiczna).

M. Zatoń wyróżnił cztery rodzaje hipoksji: hipoksyczna, hipoksemiczna, krążeniowa i cytotoksyczna.

„Aklimatyzacja do warunków charakterystycznych dla środowiska wysokogórskiego jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Polega ona na przystosowaniu organizmu do niskiego ciśnienia atmosferycznego, a w związku z tym – do niskiej prężności tlenu, niskiej temperatury, promieniowania ultrafioletowego i kosmicznego, wiatrów, niskiej wilgotności powietrza i innych”.


W praktyce stosuje się pięć różnych strategii wykorzystania naturalnej hipoksji:


– model klasyczny polega na stałym pobycie (na czas zgrupowania) w warunkach hipoksji i odbywanie tam treningów;

– model LHTL ( live high train high) – wykorzystanie środowiska hipoksycznego przy jednoczesnym prowadzeniu treningu w warunkach normoksji (dzienny czas ekspozycji to maksimum 12 godz.)

– odmiana modelu LHTL – model klasyczny połączony ze sztuczną normoksją lub hiperoksją – polega na pobycie na średnich wysokościach i prowadzenia treningu w pomieszczeniach, w których wytwarzane są warunki symulujące normoksję (prawidłową zawartość tlenu w tkankach) lub hiperoksję (podwyższoną zawartość)

komora hipoksji

– model LLTH ( live low train high) – treningi odbywają się w warunkach obniżonego ciśnienia tlenu, pozostały czas w warunkach normoksji
– model klasyczny po aklimatyzacji – wykonywanie treningu na średnich wysokościach poprzedzone okresem aklimatyzacji, w którym trening realizowany jest w normoksji.

 

 

trening mięśni oddechowych :

W praktyce stosuje się dwa rodzaje tego treningu: dowolna hiperwentylacja (RMT) oraz stosowanie urządzeń narzucających opór w czasie oddychania. Poprawa efektywności oddychania podczas wysiłku (m.in. u osób uprawiających kolarstwo) prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania mięśni oddechowych na tlen i ograniczenia produkcji wysiłkowych metabolitów.

Mieszkając na terenach nizinnym możemy sztucznie stworzyć środowisko wysokogórskie i pracować przy niedoborze tlenu przy użyciu maski treningowej.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat treningu w takich warunkach to śmiało pisz do Nas na Fanpage lub po przez użycie formularza zgłoszeniowego.

Pomożemy na tyle ile będziemy potrafili !

Serdecznie Pozdrawiam.

 

Autor tekstu: Michał Popowski