sporttape
SPORTTAPE – Taśmy których używamy !
Lipiec 8, 2016
physioroll
Rolling – czy warto stosować? Jakie efekty daje ?
Sierpień 8, 2016

Psychologia w Sporcie : Trening wyobrażeniowy

trening ideomotryczny

Jako, że Jesteśmy Fizjoterapeutami którzy idą w kierunku sportów ekstremalnych to nie znaczy, że tylko to chcemy robić.. Owszem jest to Nasz główny cel w którym się rozwijamy, bo Naszym zdaniem ukierunkowanie umiejętności jest bardzo ważne. Po co robić wszystko dobrze, jak można robić jedno Najlepiej :):) …

Chcemy się rozwijać pod kątem Rehabilitacji sportowej oraz treningu który mógłby wspomóc rozwój zawodników w sportach i dążyć do progu maksymalizacji osiągnięć sportowych.

Każdy kto interesuje się choć trochę sportem wie doskonale jakie znaczenie ma psychologia.

Dość często spotykamy się z zawodnikami sportów motorowych oraz innych dyscyplin którzy potrzebują bardzo wsparcia psychologa nie zdając Sobie z tego sprawy.

Zamiast tego za przyczynę swoich słabych wyników uznają inne czynniki ( np. złą technikę czy słabą kondycję ).

Barierą utrudniającą zawodnikom korzystanie z konsultacji psychologicznych jest niewłaściwe postrzeganie psychologii, niedocenianie jej znaczenia, brak odpowiedniej wiedzy z zakresu psychologii sportowej.

Fizjoterapeuta, który styka się z zawodnikiem odczuwającym jakiś problem lub „uraz medyczny” musi zdawać sobie sprawę, że do powstania wymienionych poniżej problemów mogą przyczyniać się różne czynniki psychologiczne:

  • problemy rodzinne zawodnika
  • nierealizowanie celów
  • nadmierne zmęczenie, powtarzające się urazy/choroby
  • uzależnienia
  • słabe wyniki w czasie zawodów odbywających się na wyjeździe
  • konflikt charakterów pomiędzy zawodnikiem lub działaczami sportowymi
  • wahania wyników

oraz wiele innych czynników.

 

Podstawowe umiejętności psychologiczne:

Poziom możliwości psychologicznych zawodnika określa czy zadanie ruchowe wykonywane bez problemu podczas treningu będzie mogło zostać odtworzone podczas zawodów, gdzie będzie On miał do czynienia z fanami sportu, trenerami poszczególnej dyscypliny oraz innymi zawodnikami.

Wygrywających zawodników – nawet bez specjalistycznego treningu cechuje wysoki poziom możliwości psychologicznych. Jednak, podobnie jak trening techniczny może poprawić zdolności motoryczne, tak odpowiedni trening psychologiczny często zwiększa regularność osiągania przez zawodnika dobrych wyników sportowych.

 

KONTROLA POZIOMU POBUDZENIA POZWALAJĄCEGO NA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH:

Dobry wynik sportowy – stanowiący realizację założonych zadań w czasie rywalizacji z innymi zawodnikami – łatwiej osiągnąć zawodnikowi znajdującemu się w optymalnym stanie psychologicznym.

Zmiany w zakresie optymalnego pobudzenia zmniejszają możliwość uzyskania dobrego wyniku sportowego.

Zmniejszenie pobudzenia prowadzi do nieprawidłowego rozpoznawania oraz reagowania na sygnały pojawiające się podczas rywalizacji. Jednak częściej poziom pobudzenia zawodnika jest nadmierny, co prowadzi do zwiększenia napięcia mięśniowego i wynikającego z tego zaburzenia koncentracji, rytmu, koordynacji, synchronizacji oraz nieprawidłowego poziomu energii.

Negatywny cykl pogarszający wyniki sportowe i zwiększający pobudzenie:

negatywny cykl

Przejdźmy za tym do głównego tematu na którym chcemy się skupić.

TRENING WYOBRAŻENIOWY

Trening mentalny, zwany również wizualizacją jest czynnością przypominania sobie danej aktywności sportowej, jednak bez jej wykonywania. Jest to umiejętność mentalna przydatna w wielu sytuacjach. Można ją wykorzystywać do modyfikowania poziomu pobudzenia, do szybszej nauki umiejętności sportowych, do wspomagania rozwoju procedur przedstartowych i startowych oraz jako metodę pozwalającą ćwiczyć inne umiejętności ( tzn. zdolności motoryczne, modyfikacje zachowań ). Jest to więc szeroko wykorzystywana technika nakierowana na poprawę wyników sportowych na którą i My również stawiamy dużą uwagę podczas przygotowań zawodnika do sezonu.

Trening ideomotoryczny może być wykorzystywany nie tylko do poprawy „umiejętności zamkniętych” w których nie ma innych zmiennych niż zawodnik i motor, ale i dla poprawy „czynności otwartych”. w których na zmianę obrazu zawodów wpływa też przeciwnik (np. Wyjście z bramki startowej, pokonanie pierwszego zakrętu – odnośnie sportów motorowych ).

Wizualizację można wykorzystać jako sposób radzenia sobie ze stresem w sytuacjach sportowych. Proces ten znany jest jako „uodpornienie psychologiczne”. Przykładem może być na to, zawodnik startujący w motocrossie, który po nie udanym starcie ( opóźnił wyjście z Maszyny startowej ) tak się zdenerwował na początku rywalizacji, że prawdopodobnie nie osiągnie lepszego rezultatu na który było by go stać. Zawodnik taki może – poprzez wizualizację – odtworzyć nieudany start. To ćwiczenie mentalne pozwoli mu, dzięki „skupieniu się” – kontrolować zaistniałą sytuację.

Trening wyobrażeniowy nie należy do najłatwiejszych. Istnieją potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem tej techniki, które należy omówić z zawodnikiem.

Do niebezpieczeństw tej metody treningowej zaliczać możemy odtwarzanie przez zawodnika zepsutego startu, co przełoży się na nieprawidłowe zaprogramowanie na ponowne opóźnienie startu.

Trening ideomotoryczny, podobnie jak wszystkie umiejętności, wymaga określonej praktyki.

Każda umiejętność motoryczna musi zostać w pełni wykonana z rzeczywistą prędkością. Powinna ona być pozytywna oraz skuteczna – zawodnik musi być świadom negatywnych obrazów i emocji, jednak nigdy nie powinien ich odwzorowywać.

Skuteczność wizualizacji zwiększa zastosowanie głębokiej relaksacji. Aby taki trening był skuteczny, należy wykorzystać jak najwięcej ilości zmysłów: słuch, czucie i węch, a nie tylko wzrok.

Kiedy zawodnik powinien stosować wizualizację ?

Trening ideomotoryczny powinien być wykonywany przed treningiem i w zależności od uprawianej dyscypliny – przed i w trakcie zawodów. Naszym zdaniem taką wizualizację powinno się wykonywać 3-4 razy w tygodniu przez około 12 minut dziennie ( dwie 6-minutowe sesje ). Oczywiście jeżeli zbliżamy się do sezonu startowego ( Mistrzostw Polski itp )  zwiększamy wtedy liczbę powtórzeń treningu ideomotorycznego, osiągając w okresie ostatnich dwóch tygodni przed sezonem startowym – sześć do siedmiu powtórzeń tygodniowo.

Z różnych źródeł wiemy, że zastosowanie takiego treningu w noc poprzedzającą zawody nie jest zalecane, ponieważ wizualizacja prowokuje stan emocjonalny zbliżony do odczuwalnego podczas samych zawodów.

Progresywne rozluźnianie mięśni:

Dobrze Nam znane ćwiczenie z praktyki. Jak wiemy istnieje wiele technik mających na celu rozluźnianie mięśni.

Jedną z prostych, skutecznych metod stosowanych przez Nas nawet w Terapii jest progresywne rozluźnianie mięśni. Składa się ono z kolejno następujących po sobie faz napinania i rozluźniania określonych grup mięśniowych. Uczy to przede wszystkim odczuwania rozluźniania, umożliwiając zawodnikowi poprawę świadomości ciała. Trening ten zwiększa zdolność do przenoszenia uwagi z jednego rejonu ciała na inny ( Bardzo skuteczny jest ten trening w połączeniu ze stabilizacją centralną i obwodową – poprawia Nam kontrolę mięśniową i czucie mięśni stabilizacyjnych ).

Przygotowuje to umysł do przełączania się na odpowiednie sygnały, jak jest to konieczne podczas danej aktywności sportowej.

Po nabyciu pewnej wprawy charakter skurczu mięśni będzie zależeć od decyzji zawodnika i uprawianego sportu.

Trening mentalny przygotowujący do aktywności sportowej:

Trening mentalny może korzystnie wpłynąć na kilka elementów aktywności fizycznej – cechy fizyczne, umiejętności sportowe oraz przebieg rehabilitacji.

Trening psychologiczny może pomóc zawodnikowi w poprawie takich cech fizycznych, jak: szybkość czy siła.

Ogniskowanie poprawia u zawodników świadomość własnego ciała oraz ułatwia zrozumienie jak funkcjonuje jego organizm. Pozwala to na poprawę jakości pracy agonistycznych grup mięśniowych

( poprzez usprawnianie torowania nerwowo-mięśniowego ) oraz zapewnia większe rozluźnienie mięśni antagonistycznych w czasie wykonywania treningu mięśniowego. Dodatkowo zawodnik będzie lepiej rozluźniony pomiędzy wysiłkami fizycznymi, co pozwoli mu na poprawę jakości treningu. Metody psychologiczne modyfikujące odczucia zmęczenia pozwalają zawodnikom uprawiającym dyscypliny wytrzymałościowe lepiej wykonywać trening o znacznej intensywności.

Usprawnianie procesu rehabilitacji:

Na co dzień spotykamy się ze sportowcami z różnych dyscyplin sportowych. Jednak pracując ze sportowcami którzy są czołowymi zawodnikami w kraju i przeszli jakiś cięższy uraz to boją się, że się on odnowi.  Dlatego aby zwiększyć efektywność procesu rehabilitacji można wykorzystać umiejętności mentalne. Zawodnicy z urazami mogą wykorzystywać techniki wizualizacji, by nauczyć się prawidłowo wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne. Mogą oni też stosować trening ideomotoryczny do ustalenia odpowiednich celów (np. wyobrażenie, że jest się całkowicie zdrowym). By ułatwić utrzymanie koncentracji oraz po to, by utrzymać pozytywne nastawienie. Wizualizacja może na wiele sposobów zmniejszyć objawy bólowe. Zawodnik może wykorzystywać  pozytywne i właściwe wyobrażenia wzrokowe i kinestetyczne.

Najważniejsze jest jednak to, by fizjoterapeuta prowadzący zawodnika po kontuzji znał korzyści płynące z techniki ideomotorycznej w czasie rehabilitacji, ponieważ jest to najlepszy moment, by zachęcić kontuzjowanego zawodnika do zastosowania tego dodatkowego elementu leczenia.

To tyle odnoście roli psychologa w sporcie.

My jesteśmy zadania, że dobry trener, fizjoterapeuta czy lekarz powinien posiadać podstawy psychologi sportowej oraz umiejętnie powinien je stosować podczas pracy z zawodnikami.

Rozwijajmy się …. 🙂

Mam nadzieję, że Nasz wpis pomoże choć troszkę zrozumieć znaczenie treningu, psychologii, rehabilitacji w sporcie oraz psychiki – Ona jest najważniejsza by przełamać pewną barierę.

Musimy pamiętać o tym, że „Szczęście sprzyja wytrenowanym” 🙂

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do kontaktu : rehabilitacja@humantherapy.com.pl lub na Naszego FANPAGE !

Facebook